Welcome to MY LITTLE WORLD: Poetry Page: Professor Dr. Aftab Kazi

SINDHI AND URDU POETRY (Latinized )

HOME
ANNOUNCEMENT
ARTICLE ON SHAIKH AYAZ BY DR. AFTAB KAZI
TRIBUTES: TO OMAR KHAYYAM AND TEACHERS
IN THE PATH OF LOVE: QUATRAINS/RUBAIYAT
LOVE CYCLES LIFE: POEMS
FRIENDSHIP & ROMANCE: QUATRAINS & POEMS
SINDHI AND URDU POETRY
IN TRANCE FROM AFTAB'S BAR: POETICS
GUESTBOOK

In Trance from *Aftab's Bar*

*UDDHAARI WAFAA*
URDU RUBAI
"AfsAna-e hayAt menn ye yAd-e-YAr bhi uddhAri hai,
Bekhabar janat se lA-e, dyAr-e zindagi uddhAri hai,
Dil ki zakhmenn bhi toa dil ke yAr se leen Aftab,
ZamAne menn wafA kiA, be-wafAee bhi uddhAri hai."

*MANNA ANDARA JI ARTAQAA*
(The evolution of inner-self)
SINDHI NAZAM (Poem)

"Ajj yAd Aaeen, uljjhiala manna je tArun mAAn nikri, ddAddho yAd Aaeen,
Pphutti Pirha je jawAn jAggial tAzan jazban jamAlan vichAan,
Addhooran khuwAban bbharial ninda hAnnan nennan nimAnnan vichAn,
Ajj yAd Aaeen ddAdho yAd Aaeen...

ZamAnA thiA! Panhn-jo piAru parwAn charrhyo kkhirryo and kkharyo,
Darda je safar menn, yaddun mitthyun kkhe karryun sadAeen kussyo,
Uho doar hee doar mAnnhoo matyo na-ee ko bbyo naoon doar srjyo,
Ajj yAd Aaeen ddAddho yAd Aaeen...

Wisaare cchaddyuee? Jaddhin Sindhu naalo moon tote rakkhyo,
PatriA na BhagwAn BuddhA EesA aen MousA Hazrat Muhammad na huao,
KhudAee Sarmasti, SocrAti Latifi HallAji KhayyAmi Alasti huee,
Ko "siaasee sufism" jo chakar na huao,
Ajj yAd Aaeen ddAdho yAd Aaeen...

ArtaqAee pandhan menn Sindhu-a Seendh chotee-a menn ke tora talyoon huyoon,
"Moen jA Darraa" kaeen aayA-vayA, "Sachu" Sija PAnni-a joon chumyoon huyoon,
Muhabbata bbhariala MArviun Sassuiyun Sunhnnyun cchAtirryoon,
Tikkhrryoon tarArryoon kaddahin manna mitthrryoon hunyoon,
Ajj yAd Aaeen ddAdho yAd Aaeen...

Zindagi-a joon mithyoon tikkhyoon bbatrre ggharryoon,
MuskrAeen yA roeen hee aayoon Wayoon,
Premiyun jo dastoor milannu aen wicchrrannu,
Manjneen yaa munjjhAn-een para Sindhua joon lahroon,
Ubbhrandyoon lahandyoon AftAbi Aalyoon akkhyoon,
PukaAreen wisAreen waddee ggAlhi nAhe, Sunhnni yAd Aaaheen,
Manna munjjhial artaqAAee tArun mAn nikri, Sindhrri O Mitthrree,
Ajj toon ddAdho yAd Aaeen."

*SANAM*
URDU RUBAI
"Khubsurat ho tum hazAroon menn,
Aur ham bhi kam nahin hain piAroon menn,
Aa ke gale milogi jo Bartar se,
Roshni barh jA-egi dyAroon menn."

(*Sanam* was composed in 1966. 'Bartar' was my pen name then)

Enter content here

Enter content here

MY LITTLE WORLD, Dr. Aftab Kazi